Kennis

PRAKTIJKGEBIEDEN

Kennis van het recht is key.

Ons team schoolt zich voortdurend bij en is op de hoogte van de laatste wetswijzigingen en aanpassingen in de diverse rechtsgebieden. 

Hieronder vindt u een overzicht van de praktijkgebieden, dewelke tot onze specialisatie behoren.

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Bent u verwikkeld in een echtscheiding ?
Doen er zich problemen voor aangaande de omgangsregeling van uw kinderen ?
Ondervindt u moeilijkheden naar aanleiding van een erfenis ?

Zaken die onder het personen- en familierecht vallen, zijn altijd bijzonder gevoelige zaken waarvoor de bijstand van een gespecialiseerd advocaat een absolute noodzaak is.

Meer info

VERBINTENISSEN- EN AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Verbintenissen- en aansprakelijkheidsrecht behoort tot het burgerlijk recht en omvat problemen in verband met contracten en hun rechtsgevolgen, schade- en schadevergoeding n.a.v. fout of nalatigheid.

Meer info

HANDELSRECHT

Het handels- en vennootschapsrecht omvat vele materies, gaande van eenvoudige geschillen waarbij handelaars betrokken zijn tot ingewikkelde vennootschapsrechterlijke constructies.

Meer info

STRAFRECHT

Slachtoffer worden van een misdrijf is een van de ergste gebeurtenissen die een mens kan overkomen. Evenzeer is het verliezen van uw vrijheid door opsluiting een zeer ingrijpende en onaangename gebeurtenis.

Meer info